Sunday, 7 August 2011

Falsafah kejurulatihan

Falsafah Kejurulatihan

Peranan jurulatih

 • Pengarah - Mengarah aktiviti
 • Guru - Menyampai pengetahuan dan idea baru
 • Penggerak - Menggerak perlakuan • Pendisiplin - Mewujudkan ganjaran dan dendaan
 • Pengurus - Mengetuai dan mengarah atlet • Agen publisiti - Berhubung dengan media dan orang awam
 • Pekerja sosial - Membimbing, menasihat dan membantu atlet
 • Rakan - Memberi ruang dan masa untuk eratkan perhubungan
 • Saintis - Menganalisis, menilai dan membuat keputusan
 • Pelajar - Mendengar, mempelajari dan berfikir untuk kebaikan diri Selain itu, hubungan antara jurulatih dan atlet juga adalah penting untuk mewujudkan suasana yang baik.

Di antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan adalah:

 • Menjadi contoh yang baik
 • Tidak memalukan atlet
 • Mengekalkan persahabatan yang positif
 • Hormat menghormati
 • Berkomunikasi dengan berkesan
 • Bersikap objektif · Mempunyai alasan bagi setiap arahan
 • Berrtindak sama rata
 • Berlaku adil

Jurulatih yang baik juga harus menjalankan tugas yang tertentu dan di antaranya adalah:

 • Menyediakan program sebelum, semasa dan selepas pertandingan
 • Mengawal dan mengendalikan program latihan
 • Memberi nasihat mengenai latihan
 • Mengelola latihan seimbang
 • Menyimpan rekod atlet
 • Mengendalikan kursus-kursus teknikal
 • Mempengaruhi cara hidup pemain yang berkesan

Untuk menjadikan seseorang jurulatih berjaya menyampaikan segala teknik dan taktik permainan sesuatu sukan, jurulatih perlu:

 • Mengenali diri sendiri tentang 
  • Kekuatan dan kelemahan diri
  • Kejayaan yang diperolehi
  • Kekecewaan yang dialami
  • Ilmu pengetahuan dan pengalaman
 • Mengenali atlet sendiri 
  • Perlu mengenali atlet dari segi pencapaian, komitmen, objektif, kecerdasan dan emosi, pemikiran, rakan dan keluarga,  pemakanan,kesihatan dan masalah diri.
  • Mengenalpasti bakat dan mengasah bakat
  • Membataskan hubungan jurutatih-atlet
 • Pengetahuan tentang sukan yang diceburi 
  • Meningkatkan pengetahuan tentang permainan, teknik, tektik dan strategi sukan yang diceburi.
 • Sifat-sifat jurulatih yang baik 
  • Berpersonaliti
  • Stabil emosi
  • Tegas & berani
  • Yakin diri
  • Berobjektif
  • Demokratik
  • Berfikiran terbuka dan jujur
  • Fleksibel
  • Futuristik
  • Rasional
  • Kreatif
  • Boleh menyesuaikan diri
  • Berfalsafah
  • Komited

Jurulatih yang baik juga perlu berpengetahuan dan berkebolehan tentang

 • teknik dan taktik permainan
 • pembinaan program latihan
 • kaedah pengajaran, menganalisis dan menilai permainan
 • struktur dan organ badan (anatomi)
 • fungsi kesan tubuh manusia (fisiologi)
 • kesan pemakanan terhadap attet
 • pencegahan dan rawatan kecederaan
 • proses dan reaksi pembelajaran motor
 • psikologi kemanusiaan dan sosial

Gaya-Gaya Kejurulatihan Setiap jurulatih mempunyai daya kepimpinan tersendiri. Ia berbeza di antara seorang jurulatih dengan jurulatih yang lain. Terdapat beberapa jenis sifat kepimpinan yang menonjolkan gaya seorang jurulatih. Gaya-gaya ini juga biasanya dipengaruhi oleh falsafah yang dipegang oleh jurulatih itu sendiri. Di antara gaya-gaya yang biasa dikenalpasti ialah:

 • Autokratik – kepimpinan yang berpusat kepada jurulatih
 • Demokratik – kepimpinan yang menekankan kepada proses dua hala
 • Laisser-faire – kepimpinan yang banyak memberi kebebasan kepada pemain untuk membuat keputusan.

No comments:

Post a Comment